ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน