ป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ

วันที่ (3 มิ.ย.59) เวลา 23.00 น. ส.ต.ต.สุทธิพงษ์ แววโคกสูง สายตรวจตำบลกุดจิก (สน.105) พร้อมกำลัง ‪‎อาสาสมัครตำรวจบ้าน‬ ร่วมออกตรวจถนนหลวงสาย 290 (เส้นวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) ช่วงบริเวณบ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อป้องกันการร่วมกลุ่มแข่งขันรถในทางสาธารณะในบริเวณดังกล่าว