สน.105 ตรวจป้องกันการแข่งรถ

วันที่(8 มิ.ย.59) เวลา 00.10 น. ด.ต.วีรชัย พลเยี่ยม สายตรวจตำบลกุดจิก (สน.105) พร้อมกำลัง ‪‎อาสาสมัครตำรวจบ้าน‬ ออกตรวจถนนหลวงสาย 290 (เส้นวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) ช่วงบริเวณบ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อป้องกันการร่วมกลุ่มแข่งขันรถในทางสาธารณะในบริเวณดังกล่าว