ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ (9 มิ.ย.59) เวลาประมาณ 08.00 น. สภ.สูงเนิน ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ราเชน ไผ่เกาะ ผกก.สภ.สูงเนิน ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.สูงเนิน ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ของเทศบาลตำบลสูงเนิน ณ บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสูงเนิน