วิทยากรอบรม

วันที่ 15 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.สมชาย หมวกหมื่นไวย รอง สว.(จร.)ฯ หน.ชุด ชมส.ฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม อปพร.ของเทศบาลสูงเนิน ณ ห้องประชุมเทศบาลสูงเนิน