วิทยากร ครู ข

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.49 น. ร.ต.ท.สมชาย หมวกหมื่นไวย วิทยากร ครู ข.ร่วมครู ค.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ หมู่11 ต.มะเกลือใหม่ฯ ณ.ศาลาประชาคมโคกอี้เม้ง