ชุดสายตรวจจราจร ติดตั้งป้ายเตือนอุบัติเหตุ

วันที่ 12 ก.ค.59 เวลา 17.00 น.ร.ต.ต.ไพรัตน์ ทำดี ร้อยเวรจราจรประจำวันพร้อมชุดสายตรวจจราจร ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอดรถ ที่หน้า บริษัท แสงไทยกรุ๊ป ถนนมิตรภาพ ขาเข้านครราชสีมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่