ประชุม

วันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ราเชน ไผ่เกาะ ผกก.สภ.สูงเนิน ประชุมข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ได้ประชุมกำชับ เน้นนโยบายของ ตร. และประชุมชี้แจงข้อราชการ การวางตัวเป็นกลางในการออกเสียงประชามติและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ภ.๓ และ ภ.จว.นม. ให้ข้าราชการตำรวจเพื่อทราบ ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ก่อนนำข้าราชการตำรวจร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สภ.สูงเนิน