กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในหมู่บ้านบุตาสง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สภ.สูงเนิน ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.ต.อ.ราเชน ไผ่เกาะ ผกก.สภ.สูงเนิน ได้มอบหมายให้ชุดตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของ สภ.สูงเนิน เข้าทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในหมู่บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งชุดดังกล่าวได้ร่วมกับชาวบ้านทำกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำป้ายรณรงค์ คำขวัญป้องกันยาเสพติด และจัดวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันยาเสพติดในชุมชนโดยในภาคค่ำได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.อ.ราเชน ฯ พบปะกับชาวบ้านและประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวบ้านไปร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ก่อนร่วมรับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการกับชาวบ้านดังกล่าว