การเดินทาง

สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน อยู่ห่างจาก กรุงเทพ เป็นระยะทาง 231 ก.ม.
กรณีมาจาก กรุงเทพ ให้ใช้ถนนหลวง หมายเลข 1 (พหลโยธิน)มุ่งตรงมายัง จังหวัดสระบุรี และเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 2 เพื่อที่จะเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจะใช้ระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร